Akvária, terária a zahrady na míru. Design & Aquarium.

Přepadová filtrace

Filtrace v praxi: vnitřní filtrace, vnější filtrace závěsná, vnější filtrace tlaková, vnější filtrace přepadová, vnější filtrace skrapěcí.


Rychle tekoucí filtrace aerobní / nitrifikační procesy

Pomalu tekoucí filtrace anaerobní / denitrifikační procesy

 

Mechanická filtrace zachycuje hrubé nečistoty z vody


Biologická filtrace: biologické procesy probíhají komplikovaně. Jejich průběh závisí na teplotě, obsahu kyslíku a druhu organického znečištění. Bakterie usazené na filtračním médiu s velkým povrchem, odbourávají organické znečištění.

 

Chemická filtrace na sebe váže jedovaté látky obsažené ve vodě. Tak zvané absorbenty.

VÝPIS PRODUKTŮ

Pozor! Společnost Design & Aquarium si vyhrazuje veškerá práva. která Vám nebyla výslovně udělena.
Výrobky Design & Aquarium jsou chráněny ochranou známkou, zapsanou do rejstříku na UPV od 30.3. 2006.
Designová akvária, terária a zahrady na míru. 3D projekt součástí realizace.
Design & Aquarium = profesionální designová akvária.